എന്‍റെ ഗ്രാമം

ഇതെന്‍റെ സ്വന്തം എടവനക്കാട്… എല്ലാവരും മറുനാടിനെ പ്രശംസിക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് ആദ്യം സ്വന്തം നാടിനെ പ്രശംസിക്കാനാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. എറണാകുളം ജില്ലയിലുള്ള വൈപ്പിന്‍ ദ്വീപിലെ ഒരു മനോഹര ഗ്രാമമാണ്‌ എടവനക്കാട്. എടവനക്കാടിനെ പറ്റി പറയുന്നതിനു മുന്‍പ്‌ വൈപ്പിന്‍ ദ്വീപിനെ കുറിച്ച് പറയണം. 1341-ല്‍ പെരിയാറില്‍ ഉണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തോടെയാണ്‌ വൈപ്പിന്‍ കര രൂപപ്പെടുന്നത്. പക്ഷെ അതോടൊപ്പം തന്നെ അന്ന് പ്രസിദ്ധമായിരുന്ന മുസിരിസ് തുറമുഖം നാമാവശേഷമാവുകയും ചെയ്തു. ചെറിയൊരു അഴിമുഖമായിരുന്ന കൊച്ചിയില്‍ കായലുകള്‍ രൂപമെടുത്തു. ഇതോടെ കടലിലേക്കു പതിക്കുന്ന പെരിയാറിന്‍റെ […]